Bèques de caractèr generau entath cors academic 2017/2018, entà estudiants que corsen estudis postobligatòris

Eth Conselh Generau d’Aran, mejançant era Oficina de Joenessa, darà [...]