Habitatge

Bossa d’habitatge Val d’Aran amb la finalitat d’oferir als joves diversos mecanismes (agents, informació, assessorament, tramitació) que permetin i afavoreixin l’emancipació juvenil en el territori, unificant criteris al voltant dels serveis d’accés a l’habitatge.

Aquestes actuacions son:

  • Recepció de sol·licitants, sol·licituds i propietaris.
  • Informar sobre subvencions i legislació d’ajudes públiques.
  • Tramitar ajudes en matèria d’habitatge.
  • Captació d’habitatges (incloent pisos compartits i bossa d’habitacions): reconeixement del mercat, recerca d’habitatges i difusió del programa, entrevistes amb propietaris i inventaris.
  • Gestió de l’oferta d’habitatges en bossa, selecció de demandants, visita als habitatges i mediació i seguiment del procés de contractació.
  • Gestió i coordinació dels contractes signats per mediació de la bossa (pòlisses, fiances…).
  • Seguiment de l’estat de la relació contractual entre els propietaris i els llogaters i el.laboració dels informes corresponents.
vivienda900