Salut

  • Orientació i assessorament als joves per la promoció i prevenció de la salut: es realitzen tallers, xerrades, exposicions,… educatives en matèria de salut pels joves. Els tallers i xerrades es realitzen en els espais d’educació formal i no formal. Són realitzades per professionals sanitàris o formats en la matèria. La temàtica és diversa, consums i sexualitat.
  • Campanyes d’informació sobre diverses malalties: coincidint amb dies internacionals i mundials de commemoració de malalties i adiccions, es realitzen campanyes a través de diverses tècniques en els diversos municipis i espais de la Val d’Aran. Les tècniques de joventut lideren aquestes campanyes amb suport d’institucions de salut.
  • Assessorament psicològic: són entrevistes personalitzades amb una psicòloga, els joves accedeixen de manera voluntaria o per derivació d’altres serveis. Les entrevistes són realitzades en l’espai de l’Oficina de Jonessa.
  • Actuacions nocturnes de salut: facilitar informació als joves per reforçar el treball de prevenció de consums en els espais d’oci nocturn. Per realitzar aquestes actuacions es compta amb personal d’entitats que treballen en la promoció de la salut.
salud

Enllaços d’interès