La Oficina

La Oficina de Joenessa deth Conselh Generau d’Aran” es un servei que posa a disposició de la joventut del territori la possibilitat d’informar-se i assessorar-se sobre aquells temes que les interessen: habitatge, educació, treball, salut, participació i associacionisme.