Treball

  • Bossa Jove de Treball: servei que ofereix l’Oficina de Joenessa del Conselh Generau d’Aran que té com objectiu posar en contacte als joves que busquen un treball amb les empreses que ofereixen places laborals.
  • Formació: es programen cursos per a que els joves adquireixin actituds i aptituds laborals que els permentin millorar el seu currículum segons la necessitat i la demanda que ells tenen. Per realitzar aquestes formacions es col.labore amb d’altres departaments del Conselh Generau d’Aran i d’altres serveis, entitats i institucions de la Val d’Aran.
  • Assessorament: als joves en el procés de recerca de treball, en orientació laboral, en discriminació laboral, en drets i deures laborals, en emprenedoria, en contractes, en nòmines, en ajudes,… Si és necessàri se’ls deriva al servei especialitzat d’assessorament laboral i jurídic, servei ofert també per la nostra Oficina.
  • Promoció de la emprenedoria: assessorament i acompanyament als joves que volen emprendre. Organització d’espais per compartir experiències entre joves emprendedors, joves que volen emprendre i d’altres professionals.
  • Programa Garantia Juvenil (PGJ): promoció i difusió del programa, informació dels recursos i programes genèrics per a persones joves, amb especial importància de tota aquella informació destacada en els àmbits formatius i laborals, suport a la inscripció autònoma de les persones joves en el registre de Garantia Juvenil, seguiment i tutorització de les persones joves pendent i després de la seva participació en les diferents politiques actives d’ocupació o en els programes especifics que s’articulen en el PGJ i relació i coordinació amb les entitats i d’altres organismes que participen en PGJ.
trabajo

Enllaços d’interès