Vielha, 11 de desembre de 2018.-  175 alumnes de 1er i 2on d’ESO de l’IES d’Aran van presenciar i participar ahir en la representació de l’obra de teatre “Que sí, vida!” a càrrec de la companyia Teatracció a la sala Era Audiovisuau de Vielha, en una jornada sobre la prevenció de les ITS, el VIH/sida i la sensibilització afectiva-sexual, organitzada per l’Oficina de Joenessa del Conselh Generau d’Aran amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

L’obra de teatre “Que sí, vida!”, és un recurs educatiu eficient i molt experimentat, que té l’objectiu de complementar i estimular les accions i els programes de promoció de la salut que treballen la prevenció i la sensibilització en aquests àmbits, i que produeix un impacte emocional en els i les joves.

En aquest sentit, cal tenir en compte que el teatre és un recurs efectiu que permet treballar la prevenció d’una manera més propera, ja que el fet de representar una petita obra on es parla de malalties de transmissió sexual, VIH i educació afectiva sexual permet als joves identificar situacions i comportaments de risc i posteriorment debatre sobre els mateixos. “Que sí, vida!” permet a través de la interacció entre actors i joves espectadors complementar la informació que reben aquests últims.

Teatracció treballa des de fa anys en la creació de projectes educatius de teatre no convencional, dirigits específicament al col·lectiu jove. L’objectiu d’aquests projectes es fer servir el potencial del teatre per fomentar i potenciar les actituds i hàbits saludables dels joves, orientats a prevenir i disminuir els riscos sanitaris i psicosocials que els afecten.