Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017/2018, per a estudiants que cursin estudis post.obligatòris

//Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017/2018, per a estudiants que cursin estudis post.obligatòris

Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017/2018, per a estudiants que cursin estudis post.obligatòris

El Conselh Generau d’Aran, mitjançant l’Oficina de Joenessa, donarà informació i assessorament sobre la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2017-2018, del Ministeri d’Educació.


Aquestes beques inclouran alguna o algunes de les següents quantitats:

– Quantitats fixes: beca matricula, quantitat fixa relacionada amb la renda de l’estudiant, quantitat fixa relacionada amb la residència de l’estudiant durant el curs escolar i/o beca bàsica.

– Quantitat variable: resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i la seva renda familiar.

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL PER A ESTUDIANTS DE CURSOS POST.OBLIGATORIS I SUPERIORS NO UNIVERSITARIS:

Les beques es convoquen per als següents estudis:

 • Primer i segon cursos de Batxillerat.

 • Formació Professional de grau mitjà i de grau superior

 • Ensenyaments artístics professionals.

 • Ensenyaments esportius.

 • Ensenyaments artístics superiors.

 • Estudis religiosos superiors.

 • Estudis militars superiors.

 • Estudis d’idiomes realitzats en escoles oficials de titularitat de les administracions educatives, inclosa la modalitat de distància.

 • Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a l’accés als Cicles Formatius de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i privats concertats.

 • Formació professional bàsica.

Requisits generals:

 • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis pels quals es sol·licita la beca. 

 • Ser espanyol o posseir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 • Reunir la resta de requisits acadèmics i econòmics que s’especifiquen a la convocatòria.

Requisits acadèmics:

 • Estar matriculat en el 2017/2018 del curs complet o dels mòduls que determina la convocatòria dels ensenyaments nomenats anteriorment.

Requisits econòmics:

 • No passar els límits de renda i patrimoni familiar que estableix la convocatòria.

Sol·licituds:

La sol·licitud s’emplena i presenta mitjançant formulari on-line a través de la pàgina web del ministeri https://sede.educacion.gob.es/portada.html.


No cal aportar documentació, solament en determinats supòsits s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari. Però, per emplenar correctament el formulari és necessari tenir la següent documentació:

 • DNI de tots els membres computables de la família

 • Número de compte bancari (el sol·licitant ha de ser titular o cotitular)

 • Matrícula del curs 2017/2018

 • Dades del curs anterior (nom i localitat del centre on es van realitzar els estudis l’any anterior o l’últim any estudiat)

 • Si l’estudiant viurà fora del domicili familiar durant el curs escolar:

  • Contracte de lloguer

  • Dades de la residència (nom, adreça, CIF/NIF, import)

 • Títol de família nombrosa

 • Resolució de reconeixement de la discapacitat (si hi ha algun germà o germana afectada)

 • Germans universitaris, dades de la universitat on estudia

El terme de presentació de les sol·licituds és fins al 3 d’octubre de 2017.

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL PER A ESTUDIANTS D’ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS:


Les beques es convoquen per als següents estudis:

 • Ensenyaments universitaris de grau i de màster.

 • Ensenyaments universitaris de llicenciatures i diplomatures.

 • Cursos de preparació per a accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitats públiques.

 • Complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster, grau o per prosseguir estudis oficials de llicenciatura.

Requisits generals:

 • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis pels quals es sol·licita la beca. 

 • Ser espanyol o posseir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 • Reunir la resta de requisits acadèmics i econòmics que s’especifiquen a la convocatòria.

Requisits acadèmics generals:

 • Estar matriculat en 2017/2018 de 60 crèdits en els estudis de Grau.

 • Per a estudis de primer o segon cicle: El nombre de crèdits que resulta de dividir el total de crèdits que integra el pla d’estudis entre els anys dels quals es compon.

 • Per a estudiants de segon curs, haver aprovat els crèdits i el rendiment acadèmic establert en la convocatòria.

Requisits econòmics:

 • No passar els límits de renda i patrimoni familiar que estableix la convocatòria.

Sol·licituds:

La sol·licitud s’emplena i presenta mitjançant formulari on-line a través de la pàgina web del ministeri https://sede.educacion.gob.es/portada.html.


No cal aportar documentació, solament en determinats supòsits s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari. Però, per emplenar correctament el formulari és necessari tenir la següent documentació:

 • DNI de tots els membres computables de la família

 • Número de compte bancari (el sol·licitant ha de ser titular o cotitular)

 • Matrícula del curs 2017/2018

 • Dades del curs anterior (nom i localitat del centre on es van realitzar els estudis l’any anterior o l’últim any estudiat)

 • Si l’estudiant viurà fora del domicili familiar durant el curs escolar:

  • Contracte de lloguer

  • Dades de la residència (nom, adreça, CIF/NIF, import)

 • Títol de família nombrosa

 • Resolució de reconeixement de la discapacitat (si hi ha algun germà o germana afectada)

 • Germans universitaris, dades de la universitat on estudia

El terme de presentació de les sol·licituds és fins al 17 d’octubre de 2017.

Per a més informació podeu dirigir-vos a l’Oficina de Joenessa, situada al carrer Major, 36. Concertant hora en l’horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores. Tel: 973 64 06 25. Email: joenessa@aran.org 


Per ampliar informació, podeu consultar el següent link, pàgina web que ha elaborat el ministeri per a la convocatòria de les beques:

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/inicio.html

By | 2017-08-30T16:14:36+00:00 agost 30th, 2017|Noticias|Comentaris tancats a Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017/2018, per a estudiants que cursin estudis post.obligatòris

About the Author: