Vielha, 30 de maig de 2018.- L’Escola Alejandro Casona de Les ha esta el lloc on s’han desenvolupat dos tallers organitzats per l’Oficina de Joenessa de la Val d’Aran, adreçats a nens i nenes per una banda i a pares, mares i educadors per l’altra.

El primer dels tallers, sobre coaching, el van realitzar dos grups de cicle mitjà i cicle inicial de nens i nenes de l’escola. Els tallers, d’una hora de durada, van servir per treballar de manera dinàmica i vivencial estratègies que permeten als més petits reconèixer i gestionar les emocions. Les dinàmiques portades a terme van permetre als infants reconèixer en la seva història de vida situacions que els han fet sentir les emocions bàsiques (tristesa, por i alegria), explicar com es van sentir i la importància de gestionar aquesta emoció a través d’exercicis.

El segon dels tallers adreçat a pares i mares i també educadors, amb el títol de “He vist a l’Instagram del teu fill que…”, va servir per, de manera dinàmica, posar en coneixement dels nombrosos assistents què és aquesta xarxa social, les possibilitats que ofereix i les estratègies per treballar com mares, pares i educadors amb els joves i els infants per fer un bon ús d’aquesta xarxa social.